Registracija korisnika

U skladu sa Općom uredbom o zaštiti podataka EU 2016/679 (“GDPR”), potvrđujem da sam pročitao i razumio sadržaj ove izjave. Suglasan sam da moje osobne podatke (uključujući osjetljive osobne podatke) obrađuje Manpower d.o.o., Manpower Savjetovanje d.o.o. i povezana društva u skladu sa Općom uredbom o zaštiti podataka. Pravila o zaštiti privatnosti nalaze na priloženom linku

GDPR postavlja pravila vezana uz zaštitu fizičkih osoba vezana uz obradu i dijeljenje osobnih podataka. GDPR štiti temeljna prava i slobode fizičkih osoba zajedno sa njihovim pravom na zaštitu osobnih podataka. Vaši osobni podaci se prikupljaju, obrađuju i dijele isključivo u skladu sa odredbama GDPR koja se temelji na zakonitoj, poštenoj i transparentnoj obradi osobnih podataka.

Registracija korisnika

Na obradu mojih osobnih podataka u slučajevima:

 

A. Obrade i korištenja osobnih podataka u svrhu pronalaska privremenog ili trajnog zapošljavanja;slanja obavijesti o otvorenim mogućnostima zaposlenja telefonskim putem, putem sms-a/mms-a ili putem e-maila.

□ Pristajem □ Ne pristajem

 

B. Vršenja testiranja i procjene (uključujući i automatiziranim alatima) osobnih profila i vještina za potrebe procjene individualnog napretka i planiranja zapošljavanja (detaljno opisano u Obavijesti o privatnosti).

□ Pristajem □ Ne pristajem

 

C. Obrade, korištenja i prijenosa osobnih podataka izvan Europske unije (jedino ako je potrebno i u skladu sa pravima privatnosti).

□ Pristajem □ Ne pristajem