Privatnopodručje

Registracija

Ostanite povezani!
Prijavite se ili registrirajte kako biste se mogli prijavljivati na natječaje i koristiti usluge za kandidate.

Unesite potrebne podatke

Suglasnost za korištenje osobnih podataka

U skladu sa Općom uredbom o zaštiti podataka EU 2016/679 (“GDPR”), potvrđujem da sam pročitao i razumio sadržaj ove izjave. Suglasan sam da moje osobne podatke (uključujući osjetljive osobne podatke) obrađuje Manpower d.o.o., Manpower Savjetovanje d.o.o. i povezana društva u skladu sa Općom uredbom o zaštiti podataka. Pravila o zaštiti privatnosti nalaze na priloženom linku

GDPR postavlja pravila vezana uz zaštitu fizičkih osoba vezana uz obradu i dijeljenje osobnih podataka. GDPR štiti temeljna prava i slobode fizičkih osoba zajedno sa njihovim pravom na zaštitu osobnih podataka. Vaši osobni podaci se prikupljaju, obrađuju i dijele isključivo u skladu sa odredbama GDPR koja se temelji na zakonitoj, poštenoj i transparentnoj obradi osobnih podataka.

Na obradu mojih osobnih podataka u slučajevima:


 Pristajem  Ne pristajem

 Pristajem  Ne pristajem

 Pristajem  Ne pristajem